Om Anorexia Nervosa

Om Anorexia Nervosa

Anorexia nervosa är en komplex och allvarlig sjukdom som kännetecknas av undervikt, beteenden som motverkar viktökning och en skev kroppsuppfattning. Den resulterar ofta i allvarliga psykologiska och fysiologiska konsekvenser för den drabbade. Sjukdomen vållar ofta stort lidande för den drabbade och dess omgivning. Det finns flera orsaker till anorexia och ofta är det flera orsaker i samband som leder till sjukdomen.

 Anorexia Nervosa – fakta och siffror

 • Anorexia nervosa drabbar ca 1 % av befolkningen.
 • Anorexia nervosa är inte ett val. Anorexia nervosa handlar inte enbart om fysiskt utseende och viljan att uppnå ett samhällsideal av att vara smal.
 • Anorexia nervosa är en allvarlig, biologiskt grundad psykisk sjukdom som tar livet av många kvinnor och män varje år.
 • Kvinnor löper mellan fem till nio gånger högre risk att utveckla anorexia nervosa än män.
 • Även om ungdomar och unga vuxna kvinnor är de som oftast drabbas, kan sjukdomen slå till när som helst. Anorexia nervosa diskriminerar inte på grund av ålder, kön, ras, etnicitet eller socioekonomisk status.
 • Anorexia nervosa har den högsta dödligheten av alla psykiatriska sjukdomar – cirka 5 procent per årtionde.
 • Personer med anorexia nervosa löper 18 gånger högre risk att begå självmord än jämnåriga, friska individer.
 • Anorexia nervosa är ärftligt – generna spelar en roll.
 • Vi har ännu inte identifierat några mediciner som är effektiva vid behandling av anorexia nervosa.
 • Familjebaserad behandling är förstahandsvalet för barn och ungdomar med anorexia nervosa. Vi vet mindre om vilken som är den bästa behandlingsformen för anorexia nervosa hos vuxna.
 • Av de som överlever återhämtar sig ca 25 % fullständigt, ca 50 % upplever återfall med vissa kvardröjande symtom, och 25 % utvecklar en kronisk oupphörlig sjukdomskurs.
 • Ätstörningar påverkar nästan fyra gånger så många barn och ungdomar som diabetes gör, och elva gånger så många barn som cancer gör.

Diagnostiska kriterier för anorexia nervosa i DSM-5

A. Otillräckligt energiintag i förhållande till behoven vilket medför en signifikant låg kroppsvikt med beaktande av ålder, kön, tillväxtkurva och kroppslig hälsa. Med signifikant låg kroppsvikt avses en vikt som understiger lägsta normalnivå, eller, för barn och ungdomar, understiger den lägsta normalt förväntade kroppsvikten.

B. Intensiv rädsla för att gå upp i vikt eller bli tjock , eller ett ihållande beteende som motverkar viktökning, trots att personen är klart underviktig.

C. Störd kroppsupplevelse med avseende på vikt eller form, självkänslan överdrivet påverkad av kroppsvikt eller form, eller förnekar ihärdigt allvaret i den låga kroppsvikten.