Nya Dataskyddsförordningen

GDPR (dataskyddsförordningen) och Dataskyddslagen (2017/18-105) som innehåller kompletterande bestämmelser till GDPR, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Lagen började gälla 25 maj 2018 och ersatte då personuppgiftslagen (PUL). För mer information se datainspektionens hemsida.