Kontrollgrupp

I IMA-studien kommer en medlem från forskargruppen att kontakta dig och genomföra en intervju om ätstörningssymptom. Du kommer vid tre tillfällen få hemskickat provtagningsmaterial och information om hur du på egen hand, i lugn och ro, ska samla in saliv-, avförings-och vaginalprov. Vi vill att du samlar in ett salivprov och ett avföringsprov i veckan, i tre veckor i rad (totalt 3 st salivprov och 3 st avföringsprov). Vaginalprovet samlar du bara in en gång. Vi ber dig också att fylla i några enkäter om ätstörningar, livsstil och hälsa, enkäterna uppskattas ta ca 50 min att besvara. Vi ber dig därefter att repetera hela processen efter 3 och 6 månader.

Se översikt av aktiviteter i studien här

Se deltagarinformationen här

Logga in på dina personliga sidor

 

Tack för att du deltar i IMA