Vad händer i studien?

I IMA-studien kommer en medlem från forskargruppen att möta dig på din behandlingsavdelning där vi kommer att ta blodprov, mäta längdoch vikt samt genomföra en intervju om ätstörningssymptom. På mötet kommer du att få ett paket med dig innehåller provrör och information om hur du på egen hand, i lugn och ro, ska samla in saliv-, avförings-och vaginalprov. Vi vill att du samlar in ett salivprov och ett avföringsprov i veckan, i tre veckor i rad (totalt 3 st salivprov och 3 st avföringsprov). Vaginalprovet samlar du bara in en gång. Vi vill också att du fyller i några enkäter om ätstörningar, livsstil och hälsa. Enkäterna uppskattas ta ca 50 min att besvara. Vi ber dig sedan att repetera hela processen efter 3 och 6 månader.

Se översikt av studiens aktiviteter här

Logga in på dina personliga sidor

 

Tack för att du deltar i IMA