Välkommen till IMA

I studien Investigation of the Microbiome in Anorexia (IMA) vill vi ta reda på vilka som är de bakomliggande biologiska och miljömässiga faktorerna som påverkar behandlingsresultat vid anorexi. Vi är intresserade av de bakterier som finns i och på olika delar av kroppen, den så kallade mikrobiotan.

Mångfalden och skillnaden på sammansättning av mikrobiotan undersöks under en halvårsperiod hos studiedeltagare med svår, långvarig Anorexia med eller utan viktuppgång och jämförs med en kontrollgrupp. Även metabola, hormonella och immunologiska markörer undersöks i studien.

Studien utförs i samarbete med Stockholms Centrum för Ätstörningar (SCÄ).

Jag vill gärna delta i studien